Bij interspecifieke concurrentie is er concurrentie om natuurlijke hulpbronnen tussen individuen van verschillende soorten. Er kan concurrentie zijn om: voedsel, ruimte, nestgelegenheid, schuilplaatsen, water enz.

Interspecifiekeconcurrentie2