Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

 Copy-DNA is DNA dat door reverse transcriptie uit m-RNA is verkregen. copy-DNA bevat dus geen intronen (junk DNA) die vaak in een gen te vinden zijn. Voor de productie van copy-DNA uit m-RNA zijn de enzymen reverse transcriptase en DNA polymerase nodig. Reverse transcriptase maakt op het m-RNA een streng DNA aan. Als het DNA is gemaakt, wordt het m-RNA verwijderd. Op het enkelstrengs DNA (ss-DNA) maakt DNA-polymerase de complementaire streng. Copy-DNA is een feit.

c DNA