Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het controle-experiment of de controle groep wordt niet blootgesteld aan de te onderzoeken variabele factor van de experimentele groep. De meetgegevens van de controle groep worden gebruikt om de meetgegevens van de experimentele groep mee te vergelijken.

Controle experiment