Feiten die verzameld worden tijdens experimenten om antwoord te kunnen geven op vragen die gesteld worden voorafgaande aan het onderzoek. Synoniem aan data is meetgegevens (van een experiment).