Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Suikers, één van de bouwstenen van een nucleotide. Het DNA is opgebouwd uit 3 miljard nucleotiden. Desoxyribose, ook wel deoxyribose genoemd, is een suikermolecuul waar bij de 2' C-atoom één zuurstofatoom is verwijderd. Hierdoor is bij desoxyribose een OH groep veranderd in H