Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De hoeveelheid organisme die een ecosysteem kan onderhouden, waarbij de samenstelling van populaties in het ecosysteem gedurende langere tijd onveranderlijk zijn.  De draagkracht van een ecosysteem wordt bepaald door de hulpbronnen in het ecosysteem. Hulpbronnen zijn: voedselaanbod, schuilplaatsen, nestgelegenheid. Maar ook beschikbare ruimte en bereikbaarheid van zonlicht en water.