Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Denitrificatie is het proces waarbij chemo-autotrofe reducenten in een zuurstofarme bodem nitraat omzetten in stikstofgas (N2). Door deze denitrificatie verdwijnt een voor de plant kostbare stikstofbron uit de bodem.

Denitrificatie

YTlogoenmooienaam