Een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstig te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Door de hoofdstructuur worden natuurgebieden aan elkaar verbonden, en hebben de organisme in de diverse natuurgebieden de mogelijkheid te migreren van het ene gebied naar het andere, en van de ene populatie naar een andere populatie.