Een begrensd gebied met typerende organismen en een typerend klimaat. Een ecosysteem bestaat uit verschillende leefgemeenschappen en de invloeden uit de abiotische natuur. Een ecosysteem hoort in evenwicht te zijn en is grotendeels zelfregulerend. In een ecosysteem hebben biotische factoren en abiotische factoren invloed op de organismen in het ecosysteem.