Haploide (n) gameet van het vrouwelijke organisme. Een eicel ontstaat in het vrouwelijke voortplantingsorgaan na twee meiotische delingen waarbij de hoeveelheid erfelijk materiaal wordt gehalveerd. Bij vrouwtjesdieren ontwikkelt de eicel zich in de eierstokken (ovarium). Bij bloemen ontwikkelt de eicel zich in het vruchtbeginsel. Na bevruchting ontstaat uit de eicel nieuw leven.