Stamcellen afkomstig uit een heel pril embryo die zich kunnen ontwikkelen tot alle mogelijke typen lichaamscellen, wanneer ze in een bepaald soort weefsel worden geplaatst. Embryonale stamcellen zijn pluripotent: ze zijn in staat te specialiseren tot elk celtype van het lichaam. Embryonale stamcellen zijn de voorlopercellen van alle cellen waaruit een dier of mens is opgebouwd.