Het wegtrekken van individuen uit een populatie, om zich elders in een andere populatie te vestigen.