Celorganel in uitsluitend eukaryote cellen. Een netwerk van buisjes en zakjes in de cel en het is opgebouwd uit één membraan dat verbonden is met het membraan van de celkern. Functie: productie van eiwitten in samenwerking met de ribosomen en transport van de ruwe eiwitmoleculen richting het Golgi-apparaat. In het Golgi worden de eiwitten werkzaam gemaakt en krijgen ze een definitieve eindbestemming.