De totale energie-inhoud van een organische stof. Chemische energie is zonne-energie opgeslagen tussen koolstofatomen van een organisch molecuul (glucose). Met de hoeveelheid chemische energie tussen de koolstofatomen van een glucose molecuul is een cel in staat om met aerobe dissimilatie 38 ATP te produceren uit 38 ADP.