Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Door bodemerosie verdwijnen door uitspoeling belangrijke mineralen uit de bodem.