Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organismen die in elke cel DNA binnen een kernmembraan hebben. Schimmels, planten en dieren zijn eukaryoot en hebben dus een celkern. Bacteriën zijn prokaryoten. Het zijn organismen zonder celkern, waarvan de erfelijkheidsdrager  drijft in het cytoplasma.