Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De hoeveelheid mineralen in het water neemt door menselijke invloeden sterk toe, waardoor het evenwicht in het ecosysteem wordt verstoord. We noemen water met (te)veel mineralen eutroof.