De hoeveelheid mineralen in het water neemt door menselijke invloeden sterk toe, waardoor het evenwicht in het ecosysteem wordt verstoord. We noemen water met (te)veel mineralen eutroof.