Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

 

De geleidelijke ontwikkeling, waarbij uit eenvoudig gebouwde soorten steeds andere soorten ontstaan. Natuurlijke selectie is de sturende kracht achter het veranderen van de eigenschappen van een soort. Bij natuurlijke selectie stelt de natuur eisen aan de soort. Individuen die genotypisch en fenotypisch niet kunnen voldoen aan deze eisen zijn niet succesvol en zullen verdwijnen uit de populatie. Individuen die wel het juiste genotype bezitten om aan de eisen van de natuur te voldoen zullen succesvol zijn en deze eigenschappen doorgeven aan een volgende generatie. Onder invloed van de natuur zal een soort zich aanpassen, veranderen, evalueren.