Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Exocytose is het proces waarbij een cel stoffen afgeeft aan het extracellulaire milieu.