Exocytose is het proces waarbij een cel stoffen afgeeft aan het extracellulaire milieu.