Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organismen die van nature niet in het ecosysteem horen. In de meeste gevallen verdrijft een exoot een inheemse soort, omdat beide in het ecosysteem de zelfde Niche (rol) innemen. De inheemse soort en de exoot gebruiken dan beide dezelfde hulpbronnen uit het ecosysteem. Denk aan voedselbron, nest gelegeheid, beschutting ed.