Organismen die van nature niet in het ecosysteem horen. In de meeste gevallen verdrijft een exoot een inheemse soort, omdat beide in het ecosysteem de zelfde Niche (rol) innemen. De inheemse soort en de exoot gebruiken dan beide dezelfde hulpbronnen uit het ecosysteem. Denk aan voedselbron, nest gelegeheid, beschutting ed.