Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een proef die je uitvoert om je onderzoeksvraag te beantwoorden en om te controleren of je hypothese goed is of fout.