Een proef die je uitvoert om je onderzoeksvraag te beantwoorden en om te controleren of je hypothese goed is of fout.