Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het externe milieu is dat deel van het lichaam waar een arts zonder snijwerk naar zou kunnen kijken als hij daar de juiste gereedschappen voor heeft. De inhoud van het spijsverteringsstelsel en de inhoud van het ademhalingsstelsel behoren tot het externe milieu (uitwendig milieu). De inhoud van de cellen, weefselvloeistof, lymfevloeistof en bloed behoren tot het inwendig milieu. Om het inwendig milieu te bekijken moet de arts snijden in de patiënt.

Externmilieu