Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Eutrofiëring is de vergroting van de minerale voedselrijkdom in met name water, waardoor voor eencellige planten de beperkende factor mineralen verdwijnt en deze algen explosief kunnen groeien. 

Eutrofiring