Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

GedichtErasmusDarwingrotten

 

Onder warme zonnestralen in oergrotten bedolven
begon het organisch leven diep onder de golven.
Zonder ouders derhalve ontkiemd op eigen kracht,
ontstond stilaan de aarde in bezielde pracht.

Erasmus Darwin (12 december 1731 - 18 april 1802)