De plant produceert in de zon met water en koolstof glucose. Een deel van deze glucose gebruikt de plant voor alle metabole processen. Niet-gebruikt glucose wordt opgeslagen in de vorm van zetmeel. Wat de plant na dissimilatie van glucose overhoudt voor opslag in de vorm van zetmeel is de nettoproductie.