Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Er zijn vier bijholten in de schedelbotten van de mens. De bijholten worden vernoemd naar de botten waar deze holten zich in bevinden. Zo is er: voorhoofdsholte, zeefbeenholte, kaakholte en neusholte. Bijholten zijn verschillende met lucht gevulde holten in de schedel die middels een dun kanaaltje in open verbinding staan met de neusholte. Bij de geboorte zijn de holten nog niet of nauwelijks aanwezig. De voorhoofdsholten ontstaan bijvoorbeeld pas rond het zevende levensjaar en zijn voltooid aan het eind van de puberteit.