Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Verwijdering van de opgeloste organische stoffen uit het water. Gebeurt door middel van biologische processen waarbij vaak micro-organismen (bacteriën) zijn betrokken.