Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bacteriën die in een zuurstofarme bodem leven. Deze bacteriën zetten de in de bodem aanwezige nitraationen (NO3-) om in gasvormige stikstof (N2) die in de lucht verdwijnt en zuurstof die voor een deel door de wortels wordt opgenomen. De stikstofbron is in deze bodem door de denitrificatie voor de planten verloren gegaan.

Denitrificatie