Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De wereldbevolking is de laatste honderd jaar explosief toegenomen en zal de komende tijd nog verder toenemen. Deze groeiende populatie zal steeds meer aanspraak doen op de productie van grondstoffen van de aarde. Zoet water, hout, vlees en vis worden schaarse grondstoffen. Mensen gebruiken meer dan de aarde kan produceren. We noemen dat een hoge bevolkingsdruk.