Over ons

Wie we zijn, wat we doen en waar we naartoe willen.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Biologielessen.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of onvolledigheden op Biologielessen.nl staan. Biologielessen.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Biologielessen.nl.

Beweringen en meningen, geuit in krantenartikelen op Biologielessen.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van Biologielessen.nl.

Biologielessen.nl is een non-profit organisatie, gemaakt en gevuld door leerlingen en docenten van het PENTA College CSG Scala Rietvelden te Spijkenisse. Het is voor ons onmogelijk alle gebruikte illustraties op de website zelf te maken. Biologielessen.nl werkt samen met Noordhoff Uitgevers. Alle Binasafbeeldingen op Biologielessen.nl zijn geplaatst met toetstemming van Noordhoff Uitgevers. Alle andere uitgevers wiens illustraties wij mogelijkerwijs hebben gebruikt zijn door ons schriftelijk en telefonisch benaderd met de mededeling dat Biologielessen.nl hun illustraties gebruikt. Hen is verzocht te reageren indien er bezwaar was tegen het gebruik van hun illustraties op Biologielessen.nl. Mocht u, ondanks getroffen maatregelen, illustraties aantreffen waar u geen toestemming voor publicatie voor heeft verleend, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Biologielessen.nl. De illustratie wordt dan alsnog verwijderd van Biologielessen.nl

Op Biologielessen.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Biologielessen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.