Mens en milieu

In dit thema leer je de relatie tussen organismen en hun milieu en de rol van kringlopen in de natuur.

 

De bodem

Ontbossing wereldwijd is een enorm probleem. Onderstaande video laat in het eerste deel zien waarom er wereldwijd ontbost wordt. Ook zie je in het tweede deel van de video hoe je regenwouden op een duurzame manier kan exploiteren.

In de CNN-introductie in de eerste video kon je al zien wat voor invloed ontbossing heeft op het ecosysteem regenwoud en op de biosfeer. Onderstaande video geeft een goed beeld van de habitat-vernietiging door ontbossing. Onzorgvuldige of grootschalige exploitatie van bossen heeft een negatieve invloed op de lokale biodiversiteit.

Hieronder staat een mooi krantenartikel over een samenwerkingsverband tussen twee bedrijven. Juist deze samenwerking zorgt ervoor dat deze bedrijven redelijk duurzaam hun producten kunnen produceren. Bij dit krantenartikel hoort een vragenlijst. Deze lijst met vragen kan je onderaan deze bladzijde downloaden.

Duurzamerdooralgentank

 Het werkblad bij het krantenartikel "Duurzamer door algenkweek" kan je hieronder downloaden.

dlwerkblad3