Mens en milieu

In dit thema leer je de relatie tussen organismen en hun milieu en de rol van kringlopen in de natuur.

 

Kringlopen.

Alle elementen in het ecosystemen stromen door het ecosysteem heen. Koolstof is één van de elementen. Koolstof stroomt van compartiment naar compartiment. Van plant naar dier, van dier naar reducent, en van de reducenten weer naar de atmosfeer. In deze stroom zit de koolstof soms en een organische plantaardig molecuul, soms in een organisch dierlijk molecuul en soms in een anorganisch molecuul.