Planten

In dit thema leer je hoe uit een zaad een plantje ontstaat en hoe het fotosyntheseproces in de planten verloopt.

 

De levenscyclus

Elk organisme op aarde moet een levenscyclus van geboren worden, groeien, ontwikkelen, voortplanten en sterven doorlopen. Hieronder staat de levenscyclus van de mug.

 Levenscyclus van de mug Nederlands

De mug is een dier met een volledige metamorfose (volkomen gedaantewisseling) . Dit betekent dat het volwassen dier er heel anders uit ziet, en heel andere levensgewoontes heeft dan een jong dier. De volwassen mug legt haar eitjes in het water. Uit deze eitjes komt na een aantal dagen de larve. De larve is dus eigenlijk een onvolwassen mug. Deze larve leeft in het water, maar haalt de zuurstof om van te leven gewoon uit de lucht. Na verloop van tijd gaat de larve zich verpoppen. In deze pop vindt de transformatie van in het water zwemmend diertje naar vliegende mug plaats. Een complete make-over dus. Als de mug voldoende is ontwikkeld kruipt hij voorzichtig uit de pop. Vliegend als mug is zijn laatste levensfase aangebroken.

Heel veel insecten hebben volledige metamorfose. De meelworm en de vlieg zijn twee voorbeelden van insecten die er in het volwassen stadium heel anders uitzien dan in het onvolwassen stadium. Een leuke video over de gedaantewisseling van de meelworm is hieronder te bekijken.

De duur van de levenscyclus varieert nogal per organisme. Er zijn planten met een eenjarige levenscyclus en er zijn planten met een tweejarige levenscyclus. Planten met een eenjarige levenscyclus ronden de cyclus van geboren worden, groeien, ontwikkelen en zaadvormen in een jaar af.

Levenscyclusvandeboon

Tweejarige planten hebben voor de cyclus van geboren worden, groeien en ontwikkelen en zaden vormen twee jaar nodig. Vingerhoedskruid is een voorbeeld van een plant met een tweejarige levenscyclus.

Levenscyclusvingehoedskruidcompilatie

De les die is gegeven over de levenscyclus van een- en tweejarige planten is hieronder te zien.