Gedrag

In dit thema leer je wat gedrag is, hoe je gedrag kunt indelen en hoe het wordt gevormd.

 

Men spreekt van gedragssystemen als het gaat over reeksen van handelingen die met elkaar samenhangen, en die hetzelfde doel dienen. Een aantal gedragssystemen zijn: voortplantingsgedrag, voedselzoekgedrag, verzorgingsgedrag. Er komen situaties voor dat een dier even niet weet hoe te reageren.Er is sprake van conflict gedrag wanneer een dier niet weet welke gedragselementen uit welk gedragssysteem hij moet kiezen. Het dier kan twijfelen tussen vluchten of vechten. Conflictgedrag ontstaat wanneer er voor beide gedragssystemen een even grote motivatie bestaat.Voorbeelden van conflictgedrag zijn ambivalent gedrag, overspronggedrag en omgericht gedrag.

  • Bij ambivalent gedrag is het gedrag opgebouwd uit handelingen uit de twee gedragssystemen waar het dier tussen twijfelt.
  • Bij overspronggedrag is het gedrag van het dier opgebouwd uit handelingen uit een derde gedragssysteem. Bijvoorbeeld: foerageergedrag of verzorgingsgedrag
  • Bij omgericht gedrag richt het dier zijn gedrag tot een derde deelnemer die helemaal niets met het conflict te maken heeft

Inleiding.....Volgende