Voeding

In dit thema leer je over de voedselopname en vertering bij organismen en de rol die de voedingsstoffen in het organisme spelen.

 

Resorptie

Resorptie is het actief opnemen van voedingsstoffen door de wand van de darm heen in het bloed. De resorptie van voedingsstoffen vindt vooral plaats in de wanden van de dunnedarm en de dikkedarm. Bij resorptie moeten de verteringsproducten een aantal membranen passeren voordat de verteringsproducten in het  bloed zitten. De verteringsproducten moeten eerst twee membranen passeren van de epitheelcellen van de darmvlokken. Vervolgens moeten de verteringsproducten nog twee keer door het membraan heen van de cellen van de capillairen in dezelfde darmvlok.

transportdoor de darmwand

Het transport van de verteringsproducten door deze membranen heen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Actief en passief. Bij passief transportdiffundeert het verteringsproduct van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie. Diffusie kan plaatsvinden gewoon door het membraan heen (gassen), of met behulp van een transmembraan-eiwit. Als er eiwitten zijn betrokken bij het passieve transport van verteringsproducten dan noemen we de transport-vorm: gefaciliteerde diffusie. Soms kost het transport door de membraan energie in de vorm van ATP. Bij de omzetting van ATP naat ADP komt energie vrij. De vrijgekomen energie gebruikt de cel dan om stoffen tegen het concentratie verval in de cel in te pompen. Deze vorm van transport noemen we actief transport. Ook co-transport is een vorm van actief transport. In onderstaande vorm kan je zien hoe met behulp van een transport eiwit stoffen uit de darm worden opgenomen.

Dekat3

membraantransportindarm

De membraan

De membraan is opgebouwd uit fosfolipiden. Deze fosfolipiden hebben een hydrofiele (waterminnende) kop, en hydrofobe (water hatende)  staart. In een waterige omgeving rangschikken deze bouwstenen van de membraan zich met de hydrofiele koppen naar buiten en de water hatende staarten naar binnen. Deze constructie zorgt ervoor dat hydrofiele stoffen niet zomaar door de membraan heen kunnen diffunderen. De hydrofobe staarten houden de hydrifiele stoffen tegen. Waterminnende stoffen, zoals ionen, kunnen de membraan alleen maar passeren met behulp van transmembraaneiwitten.  Deze vorm van transport heet gefaciliteerde diffusie. Water hatende stoffen (hydrofobe stoffen) kunnen echter wel langs de staarten van de fosfolipiden diffunderen. Stoffen met vetachtige eigenschappen kunnen zonder hulp van een transporteiwit door de membraan heen diffunderen.Vetachtige hormonen kunnen door deze eigenschappen makkelijk de cel in en weer uit.  

Poortaderenlever

De poortader

Alle voedingsstoffen die in de darmen worden opgenomen in het lichaam komen terecht in het bloed van de poortader. Het zuurstofarme bloed van de poortader transporteert al deze voedigsstoffen naar de lever toe. De lever zal de voedingsstoffen vervolgens opnemen, omzetten, bewaren en/of weer afgeven aan het bloedvatsysteem.