Transport

In dit thema leer je hoe opgenomen voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen worden getransporteerd door het organisme.

 

Rhesusfactor

De rhesusfacor is het 3e antigen dat op de celmembraan van de rode bloedcellen kan zitten. Naast antigenen A en B is er ook antigen Rh (Rhesus). Mensen die deze rhesusfacor hebben zijn rhesuspositief. Ontbreekt deze rhesusfacor op de membraan, dan ben je rhesusnegatief. Het afweersysteem van mensen die rhesusnegatief zijn, is wel in staat antirhesus te maken. In de folder van Sanqiun Bloedvoorziening blijkt dat de rhesusfactoren alleen van belang zijn om te weten wanneer de moeder rhesusnegatief is en het te verwachten kind rhesuspositief.

Hetonstaanvaneenresuskindje

Er zijn twee allelen die coderen voor de rhesusantigenen op de rodebloedcel. Het Rh- allel is recessief ten opzichte van het Rh+ allel. Iemand die rhesusnegatief is, is homozygoot recessief (Rh-,Rh-) voor de eigenschap rhesus. Een duidelijk filmpje over het gevaar van de rhesusfactor bij een rhesusnegatieve moeder en een rhesuspositief kind staat hieronder. Het laatste gedeelte van het filmpje (vanaf minuut 9.00) gaat over de rhesusfacor.