Gaswisseling

In dit thema leer je hoe gassen worden verplaatst tussen het inwendige- en uitwendige milieu.

 

In deze les krijg je van een bioloog wat natuurkundige uitleg. 

Druk

Op zeeniveau heerst op aarde een luchtdruk van 1 atmosfeer. De atmosfeer is eigenlijk een verouderde éénheid van druk. De moderne éénheid van druk is pascal (Pa). De luchtdruk wordt veroorzaakt door een 50 kilometer hoge kolom lucht. Deze kolom lucht is een mengsel van gassen, waarvan stikstof en zuurstof de meest voorkomende zijn. De druk die deze kolom op onze hoofden uitoefent is 1 atmosfeer, of 105 pascal.  Oude kwikbarometers maken slim gebruik van de druk van deze 50 kilometer hoge kolom lucht. Met deze kwikbarometers kan je de schommelingen in de luchtdruk meten. De luchtdruk is op zeeniveau in staat om een kolom kwik 760 millimeter omhoog te duwen. Eén atmosfeer luchtdruk komt overeen met 760 millimeter kwikdruk (760 mmHg).

Drukenbarometer

De totale kolom lucht veroorzaakt een druk van 1 atmosfeer op aarde. Deze druk wordt veroorzaakt door de verschillende gassen die in deze kolom voorkomen. Elk gas is verantwoordelijk voor een deel van deze 1 atmosfeer druk. De druk veroorzaakt door één specifiek gas noem je de partiële gasdruk. 21% van de druk op ons hoofd wordt veroorzaakt door de massa van de zuurstofmoleculen in de lucht boven ons hoofd. 78% van de druk op ons hoofd wordt veroorzaakt door de massa van de stikstofmoleculen. 

samenstellingvandelucht 

 

tabellen