Cellen

In dit thema leer je hoe cellen zijn opgebouwd. Welke celorganellen er in de cellen zitten en hoe cellen opgeloste stoffen transporten. Bovendien leer je de verschillen tussen dierlijke en plantaardige cellen.

 

Diffusie

Diffusie is het proces waarbij opgeloste stoffen in een waterig milieu zich verplaatsen (diffunderen) van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

diffusie

Een video waarin diffusie wordt uitgelegd is hieronder te bekijken.

Diffusie is een proces waarmee in het lichaam vele stoffen worden vervoerd. Zo wordt zuurstof via diffusie van de longblaasjes naar het bloed gediffundeerd, en diffundeerd koolstofdioxide vanuit het bloed richting de longblaasjes. De diffusierichting hangt af van de concentratieverschillen. Stoffen diffunderen altijd met de concentratie gradient mee. Dat wil zeggen dat door diffusie stoffen altijd stomen van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

In de longblaasjes is na een inademing de concentratie zuurstof hoog ten opzichte van de concentratie zuurstof in het bloed. Door dit concentratieverschil diffundeerd zuurstof van de longblaasjes het bloed in. De concentratie koolstofdioxide is in het bloed (van de longhaarvaten) hoger dan de concentratie koolstofdioxide in de longenblaasjes (na een inademing). Door deze concentratieverschillen diffundeerd koolstofdioxide van het bloed naar de longblaasjes.

diffusieindelongen