Ordening

In dit thema leer je op basis van cel eigenschappen organismen in te delen in groepen.

 

Soort

Organismen (levende wezens) behoren tot één soort als ze onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Dit lijkt heel duidelijk en makkelijk te begrijpen, maar dat valt wel wat tegen. Hieronder zie je twee groepen dieren afgebeeld. Een groep apen en een groep mensen. Individuen in beide groepen kunnen zich succesvol voortplanten. Op de foto zie je gezonde apen babies en gezonde mensen babies. Aap en mens kunnen samen niet kruisen. Aap en mens zijn dus twee aparte soorten.

soortaapenmens

Dat is duidelijk, maar er lopen heel veel organismen in de natuur rond waarbij het moeilijker te bepalen is of ze tot eenzelfde soort behoren, of tot twee verschillende soorten. Neem als voorbeeld de hond. Alle honden zijn onderling kruisbaar en alle honden brengen bij een kruising vruchtbare jongen ter wereld. Alle honden behoren tot dezelfde soort. Maar omdat er extreem grote uiterlijke verschillen zijn tussen alle honden maken we binnen deze uiterlijke diversiteit onderscheidt in rassen. Alle honden behoren tot dezelfde soort, maar tot verschillende rassen. Alle honden die nu op aarde rondlopen stammen allemaal af van de wolf. Alle rassen zijn te kruisen met de wolf. Hond en wolf behoren ook tot dezelfde soort.

Deensedogenchihuahua

Paarden en ezels lijken uiterlijk ook veel op elkaar. Niet zo lang geleden zijn paard en ezel ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder. Paard en ezel zijn heden ten dagen nog wel onderling kruisbaar. Er ontstaat uit deze kruising ook een kind (muilezel, of muildier). De muilezel, of het muildier kan zichzelf echter niet voortplanten. Uit een kruising tussen een paard en een ezel ontstaan onvruchtbare jongen. Paard en ezel zijn dus twee verschillende soorten.

ezelenpaard