Erfelijkheid

In dit thema leer je hoe erfelijke eigenschappen doorgegeven worden van generatie op generatie.

 

Fruitvliegen experiment

Bij het thema erfelijkheid hebben jullie geleerd hoe je aan de hand van fenotypische verhoudingen bij nakomelingen kunt beredeneren of een erfelijke eigenschap dominant of recessief is. In sommige gevallen is het ook mogelijk om aan de hand van de fenotypische verhoudingen bij de nakomelingen te bepalen of een eigenschap geslachtsgebonden is, of autosomaal.

Met het fruitvliegen experiment ga je de geleerde theorie in de praktijk toepassen.

fruitvliegen

levenscyclus 

De reader behorende bij het fruitvliegen practicum is hieonder te downloaden. 

dlwerkblad3