Erfelijkheid

In dit thema leer je hoe erfelijke eigenschappen doorgegeven worden van generatie op generatie.

 

Kladblaadje bij erfelijkheidsvraagstukken

Veel leerlingen vinden erfelijkheids vraagstukken moeilijk. Soms komt dat doordat een leerling niet op de hoogte is van alle begrippen die in de erfelijkheid van belang zijn. Om erfelijkheidsvraagstukken goed te kunnen maken is het zaak exact de betekenis van alle begrippen te weten. Voor het succesvol maken van erfelijkheidsvraagstukken is het ook handig als je de opdracht volgens een vast patroon probeert op de lossen. Dus met behulp van een aantal vaststaande stappen. Een voorbeeld van een standaard stappenplan zie je hieronder staan. Per vraagstuk moet je proberen alle antwoorden op alle stappen te verkrijgen. Sommige antwoorden kun je verkrijgen door de opdracht goed te lezen. Andere antwoorden kan je verkrijgen door te beredeneren.

Kladblaadje

Probeer op een toets een erfelijkheidsvraagstuk niet "uit het hoofd" te maken. Leer bovenstaande stappen goed uit je hoofd en werk ze op kladpapier tijdens de toets uit om de toetsvragen te beantwoorden.Voor de meeste erfelijkheidsvraagstukken is het voldoende als je vraag één tot en met zeven hebt opgelost. Heel af en toe moet je ook stap acht zien op te lossen.