Planten

In dit thema leer je uit welke weefsels planten bestaan, stoffen in planten worden getransporteerd en welke rol de planten in het ecosysteem spelen.

 

Eén- en tweejarige planten

In de natuur komen eenjarige planten, tweejarige planten en meerjarige planten voor. De naamgeving eenjarig of tweejarig geeft aan hoe lang een plant er over doet om zijn levenscyclus te volbrengen. De levenscyclus van een plant begint bij het kiemen van het zaadjes. Na een periode van groei en ontwikkeling zal de plant uiteindelijk in bloei komen en vruchten met zaden gaan produceren. Na de bloei en zaadvorming is de levenscyclus volbracht en zal de kruidachtigeplant afsterven. De geproduceerde zaden zullen ervoor zorgen dat de plant in het gebied blijft bestaan. Éénjarige planten ronden de cyclus van kieming, groei en ontwikkeling van bloem en zaad af in periode van een jaar. De levenscyclus van een eenjarige plant begint ongeveer in april met de kieming van de zaden en eindigt in september met het afsterven van de gehele plant. De gevormde zaden overwinteren in de bodem.

Eenjarige planten


Tweejarige planten ronden hun levenscyclus af in twee jaar. In het eerste jaar vindt kieming van het zaad plaats en wat vegetatieve groei. In de periode tussen maart en september groeit de kiemplant uit tot een plant bestaande uit alleen groene bladeren en een grote ondergrondse wortel. In september stopt de groei van de baldrozet echt. Wortel gevuld met reservevoedsel en bladrozet boven de grond overwinteren. In het vroege voorjaar van het tweede jaar begint het bladrozet te groeien. Rond mei ontwikkelen zich nu eindelijk bloemen, vruchten en zaad. Vanaf september sterven zowel bovengrondse delen, als de wortels van de tweejarige plant. De zaden die in dit tweede jaar zijn gevormd zullen onder de grond overwinteren en in het volgend voorjaar weer kiemen.

Levenscyclus Toorts