Gaswisseling

In dit thema leer je hoe gassen worden verplaatst tussen het inwendige- en uitwendige milieu.

 

De longblaasjes

Als we kijken naar de werking van de longen, zijn er heel duidelijke hoofdrolspelers. Dat zijn de longblaasjes, waar we er miljoenen van hebben. Lucht die we inademen, gaat via de luchtpijp naar de bronchiën en zo de longen in. De bronchiën vertakken zich in de longen weer verder, steeds kleiner en verder. Aan de uiteinden van de allerkleinste takjes zitten de longblaasjes. Het zijn een soort bolvormige zakjes met een zachte wand. In totaal hebben de longblaasjes een oppervlak van zo’n zeventig tot honderd vierkante meter. Dat is bijna zo groot als een half tennisveld. De longblaasjes heten in vaktaal alveoli.

longen

Uitwisseling van gassen
Simpel gezegd zorgen de longblaasjes voor de uitwisseling van zuurstof, koolstofdioxide en water. Dat doen ze via een netwerk van hele kleine bloedvaatjes, die om de longblaasjes heen liggen. Via deze bloedvaatjes komt de ingeademde zuurstof in het bloed terecht. Het bloed vervoert het zuurstof daarna door het hele lichaam. Het bloed geeft afvalstoffen van de verbranding (koolstofdioxide en water ) terug aan de lucht in de longblaasjes. De koolstofdioxide en het water ademen we vervolgens weer uit. Zodra ingeademde lucht via de bronchiën en bronchioli de longblaasjes bereikt, dringt het zuurstof uit die lucht door de wanden van de longblaasjes heen. Daar komt het in de bloedvaatjes terecht. Het is dus belangrijk dat de wanden van de longblaasjes in goede conditie zijn, omdat er anders niet genoeg zuurstof doorheen kan komen. Ook is het belangrijk dat de longblaasjes zelf in voldoende aantallen aanwezig blijven in de longen. Door te roken en door sommige longziekten gaan steeds meer longblaasjes kapot. Die kunnen zich niet meer herstellen.

Longblaasjes

COPD is een longziekte waarbij de longblaasjes zijn beschadigd. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). COPD verloopt in verschillende stadia: milt, matig, ernstig en zeer ernstig. Het begint met extra slijm in de luchtwegen, waardoor er meer gehoest wordt. Uiteindelijk sterven door ontstekingen de wanden tussen de longblaasjes af. Ademen wordt hierdoor moeilijker en de COPD-patiënt kan minder energie vrijmaken voor verbranding in de cellen, omdat er niet voldoende zuurstof naar de cellen getransporteerd kan worden. Daardoor kunnen voor COPD-patiënten normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Bij een COPD-patiënt kunnen de longen kunnen niet voldoende zuurstof opnemen en doorgeven aan de rode bloedcellen. Vergelijk de zuurstofopnamecapaciteit het met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen.

 COPD

 

Een goede video van het longfonds over de longblaasjes is hieronder te bekijken.

Een goede video van het longfonds over COPD is hieronder te bekijken