Transport

In dit thema leer je hoe opgenomen voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen worden getransporteerd door het organisme.

 

Het bloedvatenstelsel van de mens bestaat uit het hart en de bloedvaten. De functie van het bloedvatenstelsel is om bloed rond te pompen door het gehele lichaam, zodat alle cellen en weefsels van het lichaam worden voorzien van zuurstof en brandstoffen. Ook kunnen de cellen afvalstoffen zoals koolstofdioxide afgeven aan het bloed. Door de bloedsomloop worden deze afvalstoffen afgevoerd van de weefsels en uitgescheiden uit het lichaam.

 Bloedsomloop

De mens heeft een dubbele bloedsomloop. Dit houdt in dat bij een volledige rondgang door het lichaam het bloed twee keer door het hart heen moet. Deze dubbele bloedsomloop bestaat schematisch gezien uit twee cirkels van bloedvaten. Er is een kleine cirkel die vanaf het hart naar de longen loopt en weer terug naar het hart. Deze kleine cirkel noemen we de kleine bloedsomloop. Er is ook een grote cirkel die vanaf het hart naar alle organen van het lichaam loopt en vanuit de organen weer terug naar het hart. Deze cirkel noemen we de grote bloedsomloop. De kleine bloedsomloop heeft als belangrijke functie koolstofdioxide afgeven aan de longen en in dezelfde longen zuurstof opnemen in het bloed. De grote bloedsomloop heeft als belangrijkste functie het brengen vaan zuurstof naar alle weefsels en organen van het lichaam en het afvoeren van afvalstoffen vanuit deze organen.

84A

Een video over het hart en de grote en kleine bloedsomloop is hieronder te bekijken.