Mens en milieu

In dit thema leer je de relatie tussen organismen en hun milieu en de rol van kringlopen in de natuur.

 

 Plastic soep

Zwerfplastic is een van de grootste milieuproblemen van de moderne tijd. Heel veel wegwerpproducten zijn van plastic gemaakt, maar ook veel duurzame producten bevatten plastic componenten. Omdat plastic slecht hergebruikt kan worden wordt plastic gezien als een waardeloos product. Van hoogwaardig plastic kunnen alleen nog maar laagwaardige platiscproducten van gemaakt worden als plastic hekken, bielsen en fleecetruien. Sinds kort is er een goed alternatief. Het is wetenschappers gelukt om plastic om te zetten in brandstof. Bij dit proces ontstaan geen schadelijke bijproducten. Door plastic te verwarmen tot vierhonderd graden kan men diesel, kerosine en koolstof uit plastic halen.

Vliegenopplasticfotos

Ook ontstaat er een synthesegas, dat wordt gebruikt om het plastic te verwarmen tot de gewenste vierhonderd graden. Kortom: een oplossing die te mooi is om waar te zijn. Op de teruggewonnen kerosine kunnen vliegtuigen heel goed vliegen.

Plastic soepEen goede, maar deprimerende film betreffende de plasticproblematiek in de oceanen is hieronder te zien.