Mens en milieu

In dit thema leer je de relatie tussen organismen en hun milieu en de rol van kringlopen in de natuur.

 

Afvalverwerking

Met zijn allen produceren we een enorme berg afval. Dit afval kunnen we op een aantal manieren verwerken. We kunnen het afval verbranden (met of zonder terugwinnen van energie), composteren, recyclen, hergebruiken of storten. Maar ook down-cyclen, up-cyclen en cradle to cradle zijn manieren om met afval om te gaan. De meest bekende manieren worden in deze les met behulp van een film uitgediept.

Onderstaande film geeft een goed beeld over de hoeveelheid afval die wij per jaar produceren en hoe de AVR te Rozenburg uit deze afvalstroom nog energie weet op te wekken door het afval te verbranden. Deze film is geproduceerd door ri4.nl voor het televisieprogramma Klokhuis klokhuis2

De films hieronder laten twee andere manieren van afvalverwerking zien. De eerste film laat zien hoe je glas kan recyclen. De tweede film laat zien hoe we organisch afval (GFT) kunnen composteren tot gezonde tuingrond.